یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

مخالفت اروپا با رویکرد تازه آمریکا در قبال برجام

در حالی که دولت آمریکا همچنان به دنبال بهانه ای جهت لغو برجام و مقابله با کشور عزیزمان ایران هست، سه کشور اروپایی امضاکننده توافق هسته ای با کشور عزیزمان ا..

ادامه مطلب

پاسخ کشور عزیزمان ایران به نقض برجام از سوی آمریکا صریح و نیرومند خواهد بود / ولایتی

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پاسخ کشور عزیزمان ایران به نقض برجام از سوی آمریکا صریح و نیرومند خواهد بود. ولای..

ادامه مطلب