یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

خانه‌های 150 میلیونی در صدر معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه امسال آمار معاملات ثبت شده است واحدهای ۱۵۰ میلیون تومانی با ۱۱ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده است.&..

ادامه مطلب