یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

یکی از متهمان درگذشت ، پرونده فساد فیفا قربانی داد

یکی از متهمان بزرگ پرونده فساد فیفا درگذشت. او در 67 سالگی جان سپرد تا بخشی از پرونده گسترده فساد مالی فیفا جهت هر لحظه مبهم باقی بماند.  ..

ادامه مطلب

، کیارستمی&quot، رسیدگی مجدد به پرونده پزشکی &quot

رییس کل شرکت نظام پزشکی از پیگیری مجدد به پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در هیات عالی انتظامی نظام پزشکی خبر داد. رسیدگی مجدد به پرونده پزشکی..

ادامه مطلب