یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

ادامه فعالیت قرارگاه مبارزه با دزدی تا آخر سال ، شناسایی نقاط پرسرقت کشور

معاون مبارزه با دزدی پلیس آگاهی ناجا از تهیه نقشه جغرافیای دزدی خبر داد و گفت: نقاط پر دزدی در سطح کشور شناسایی می‌شود.  شناسایی نقاط..

ادامه مطلب