یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

پرايد و پژو 405 خيال رفتن ندارند

قانون هم نتوانست پرايد و پژو 405 را به خداحافظي محکوم کند. چند ماه پيش بود که رئيس شرکت استاندارد ايران اعلام کرد که طبق قانون خودروهايي که 10 سال از تو..

ادامه مطلب