یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خانه‌های 150 میلیونی در صدر معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه امسال آمار معاملات ثبت شده است واحدهای ۱۵۰ میلیون تومانی با ۱۱ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده است.&nbs

خانه‌های 150 میلیونی در صدر معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

منزل های 150 میلیونی در صدر معاملات مسکن در تهران

عبارات مهم : ایران

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در آذرماه امسال آمار معاملات ثبت شده است واحدهای ۱۵۰ میلیون تومانی با ۱۱ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده هست.

به گزارش تسنیم، بررسی آمار رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که روند ثبت معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران طی 9 ماه ابتدایی سال های 95 و 96 رو به رشد بوده هست. بر این اساس در 9 ماه سال 94 تعداد 108 هزار و 90 معامله با میانگین قیمت هر مترمربع 41 میلیون و 562 هزار ریال ثبت شد که در سال بعدی (9 ماه سال 95) تعداد معاملات با رشد 8.6 درصدی به 117 هزار و 426 فقره زیاد کردن یافته بود.

خانه‌های 150 میلیونی در صدر معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 9 ماه سال 95 بالغ بر 43 میلیون و 506 هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4.7 درصد زیاد کردن یافته است.

در9 ماه سال 96 (از فروردین تا آخر آذرماه) 131 هزار و 537 فقره معامله در پایتخت کشور عزیزمان ایران ثبت شد که به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته هست. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 8 درصد زیاد کردن یافته هست. آمار بانک مرکزی نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 9 ماه امسال نسبت به 9 ماه سال 94 بالغ بر 13.2 درصد زیاد کردن یافته است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه امسال آمار معاملات ثبت شده است واحدهای ۱۵۰ میلیون تومانی با ۱۱ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده است.&nbs

ثبت 10.6 درصد معاملات در دامنه قیمتی 3 تا 3.5 میلیونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در آذرماه سال 96 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 10.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده ند. دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 9.7 و 9.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در ماه مورد اشاره توزیع معاملات به گونه ای بوده که 57 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحدی مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی 50.9 میلیون ریال معامله شده است اند.

همچنین بیشترین سهم معاملات انجام شده است به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.3 درصد تخصیص داده شده است داشته هست. واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم های 13.2 و 12.9 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 مترمربع 49.4 درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

خانه‌های 150 میلیونی در صدر معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران

سهم 11 درصدی منزل های 150 میلیونی در معاملات

در آذر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب ارزش هر واحد نشان می دهد که واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با تخصیص داده شده است 11 درصد بیشترین سهم معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند. واحدهای دارای ارزش 200 تا 250 میلیون و 100 تا 150 میلیون تومان نیز هر کدام با 10.1 و 8.9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به طور کلی در سومین ماه پاییز حدود 53.4 درصد معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 400 میلیون تومانی تخصیص داده شده است داشته است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه امسال آمار معاملات ثبت شده است واحدهای ۱۵۰ میلیون تومانی با ۱۱ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده است.&nbs

به گزارش تسنیم، در آذرماه امسال میانگین قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بتگاه های معاملات ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 50.9 میلیون ریال بوده که نسبت به آبان 96 و آذرماه 95 به ترتیب 4.1 و 14.9 درصد زیاد کردن نشان می دهد. بیشترین رشد میانگین قیمت در آذرماه نسبت به آذرماه پارسال به منطقه 8 با 24.4 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 16 با 5.3 درصد تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه تهران، بیشترین میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده است معادل 106.4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 24 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته هست. این ارقام به ترتیب نسبت به آذرماه سال گذشته 6.3 و 7.1 درصد رشد نشان می دهد.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | میلیونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs