یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی سکونت ۴.۵ میلیون نفر در بافتهای فرسوده و حاشیه‌ای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران

به گفته استاندار تهران، در این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین وجود دارد که ۴.۵ میلیون نفر در این بافت ساکن هستند. 

سکونت ۴.۵ میلیون نفر در بافتهای فرسوده و حاشیه‌ای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران

سکونت ۴.۵ میلیون نفر در بافتهای فرسوده و حاشیه ای استان تهران

عبارات مهم : ایران

به گفته استاندار تهران، در این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشین وجود دارد که ۴.۵ میلیون نفر در این بافت ساکن هستند.

به گزارش ایسنا، آیین شروع عملیات اجرایی طرح باز آفرینی شهری امید صبحگاه امروز پنج شنبه (١٩بهمن) با حضور استاندار تهران، در منطقه ١٧ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد.

مقیمی اظهار کرد: طرح بازآفرینی شهری می تواند جهت کشور اثرات بسیار مهمی در بازسازی شهرهای کشور و بافت فرسوده داشته باشد.

سکونت ۴.۵ میلیون نفر در بافتهای فرسوده و حاشیه‌ای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی ادامه داد: این طرح یکی از مهمترین تصمیمات مدیر جمهور و دولت تدبیر و امید است که عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد و این طرح در ارتباط با مقاوم سازی شهرها در برابر زلزله توجه به پرسشها اجتماعی، کم کردن آسیب های اجتماعی، عرصه اشتغال و ارتقای سطح زندگی مردم در این بافت ها است.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه کرد: در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشین داریم که ۶۶۰۰ هکتار آن در شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ۷۹۰۰ هکتار دیگر نیز در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است که در این بافت ها ۴.۵ میلیون نفر جمعیت سکونت دارند.

به گفته استاندار تهران، در این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین وجود دارد که ۴.۵ میلیون نفر در این بافت ساکن هستند. 

مقیمی اضافه کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار ساکن در این بافت ها هستند که ۶۵۰ هزار خانوار در شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ۵۵۰ هزار در خود شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران سکونت دارند.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه کرد: در این طرح بایستی همه از جمله دولت و شهرداری کمک کنند. در قدم اول در شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۸۰ هکتار زمین جهت این امر و ۱۲ هزار واحد مسکونی فعال خواهد شد.

در ادامه این مراسم محسنی، شهردار منطقه ۱۷ نیز اظهار کرد: امروز در مکانی کلنگ زنی انجام می شود که معروف به دارالشهداء است و با ۸.۲ کیلومتر مربع مساحت یکی از کوچک ترین مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده در حالی که با ۳.۲ بارگذاری جمعیت، پرجمعیت ترین منطقه است.

سکونت ۴.۵ میلیون نفر در بافتهای فرسوده و حاشیه‌ای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی ادامه داد: این پرجمعیتی همراه با صلابت و شور و نشاط و مقاوومت مردم در برابر ناهنجاری و پرسشها و جنگ تحمیلی همراه بوده است ضمن اینکه این منطقه بیشترین شهید را داده است ولی به لحاظ سرانه محروم ترین منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

۳۳ درصد بافت فرسوده پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه ۱۷ قرار دارد

به گفته استاندار تهران، در این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین وجود دارد که ۴.۵ میلیون نفر در این بافت ساکن هستند. 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ۳۳ درصد از بافت فرسوده شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در این منطقه قرار دارد، گفت: خوشحالیم این طرح بزرگ که به نام طرح امید نامگذاری شده، در کشور کلنگ زده می شود و خوشحالیم که منطقه ۱۷ به عنوان پایلوت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد بود و این طرح در جنوبی ترین قسمت محله اتفاق خواهد افتاد.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | شهرهای | استان تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs