یقه ماشین استاندارد بازار خودرو

یقه: ماشین استاندارد بازار خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستگیری یک عضو شورای شهر مشهد

قاضی حسن حیدری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص دستگیری یکی از اعضای شورای شهر مشهد، اظهار کرد: این فرد به دلایل مالی و اعمال نفوذ دستگیر شده است است.

دستگیری یک عضو شورای شهر مشهد

دستگیری یک عضو شورای شهر مشهد

عبارات مهم : دستگیری

>یک عضو شورای شهر مشهد امروز دستگیر شد.

قاضی حسن حیدری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص دستگیری یکی از اعضای شورای شهر مشهد، اظهار کرد: این فرد به دلایل مالی و اعمال نفوذ دستگیر شده است است.

معاون دادستان مشهد در خصوص دستگیری این عضو شورای شهر در گذشته و آزادی او به قید وثیقه، عنوان کرد: وی بار قبل به قید وثیقه آزاد نشد بلکه با یک قرار دیگر بود و اکنون قرار او شدت یافتن شده است است.

دستگیری یک عضو شورای شهر مشهد

واژه های کلیدی: دستگیری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs